Oświadczenia majątkowe

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski niżej wymienionych prokuratorów o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Majcherczyk Jolanta 2016