• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt V Ds. 18/14, prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu sygn. akt RSD 430/13 przeciwko Ewie C. – byłemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - podejrzanej o popełnienie przestępstw z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, że w dniu 2 marca 2017 r. wydano postanowienie o zasięgnięciu uzupełniającej opinii biegłego z zakresu biurowości i operacji finansowych w kancelariach komorniczych.

Na podstawie art. 131 § 3 kpk postanowienia zostaną doręczone tym pokrzywdzonym, którzy w terminie zawitym 7 dni  od dnia ogłoszenia zwrócą się o to.

O doręczenie odpisu postanowienia można zwracać się pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, ul. 1 Maja 21, 58-100 Świdnica lub osobiście w Sekretariacie Wydziału I Śledczego, gdzie można odebrać również aktualne pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego.