• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości przy remoncie wieży kościoła w Szalejowie

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi P. – wykonawcy remontu wieży kościoła w Szalejowie Dolnym oraz Henrykowi U. – pełniącemu funkcję inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji remontu wskazanej wieży.

Prokuratura zarzuca obu mężczyzna poświadczenie nieprawdy w grudniu 2013 roku w następujących dokumentach związanych z remontem wieży kościoła:

- kosztorysie powykonawczym, co do zakresu wykonanych prac remontowych,

- protokole końcowego odbioru robót, co do jakości wykonanych prac.

Nadto Henrykowi U. zarzuca się także poświadczenie nieprawdy w protokole odbioru końcowego zadania ,,Remont Wieży Kościoła w Szalejowie Dolnym”, w którym podano zawyżoną wartość wykonanych robót.

Poświadczające nieprawdę dokumenty zostały przedłożone w celu uzyskania wypłaty środków finansowych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu ,,Odnowa i Rozwój Wsi”.

Obaj oskarżeni działali w celu osiągniecia korzyści majątkowej – płatności za roboty remontowo-budowlane.

Zarówno Stanisław P. jak i Henryk U. nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.

Oskarżonym za zarzucany czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa będzie rozpoznawana przed Sądem Rejonowym w Kłodzku.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Świdnicy